قوانین و شرايط خدمات

ثبت نام، خرید و سفارش در سایت PLESK.ir بمنزله مطالعه و قبول کامل شرایط ارائه سرویس (متن زیر) و کلیه قوانین سایت می باشد. ۱- شرايط و ضوابط كلي ارائه خدمات:تمامي مشتريان و استفاده کنندگان از خدمات ... بیشتر »

29th Sep 2019