میزبانی وب پلسک لینوکسی

هاست لینوکس پلسک ( پلن شماره 1 )

فضا = 200 مگابایت
ترافیک = نامحدود
پایگاه داده = 5 عدد
پارک دامنه = نا محدود
ایمیل اکانت = 10 عدد
دامنه اضافه = 1 عدد
گواهینامه SSL = دارد
انتقال وبسایت = رایگان

هاست لینوکس پلسک ( پلن شماره 2 )

فضا = 500 مگابایت
ترافیک = نامحدود
پایگاه داده = 10 عدد
پارک دامنه = نا محدود
ایمیل اکانت = 15 عدد
دامنه اضافه = 1 عدد
گواهینامه SSL = دارد
انتقال وبسایت = رایگان

هاست لینوکس پلسک ( پلن شماره 3 )

فضا = 1024 مگابایت
ترافیک = نامحدود
پایگاه داده = 15 عدد
پارک دامنه = نا محدود
ایمیل اکانت = 20 عدد
دامنه اضافه = 1 عدد
گواهینامه SSL = دارد
انتقال وبسایت = رایگان

هاست لینوکس پلسک ( پلن شماره 4 )

فضا = 2048 مگابایت
ترافیک = نامحدود
پایگاه داده = 20 عدد
پارک دامنه = نا محدود
ایمیل اکانت = 25 عدد
دامنه اضافه = 2 عدد
گواهینامه SSL = دارد
انتقال وبسایت = رایگان