قوانین و مقررات سایت

۱- شرايط و ضوابط كلي ارائه خدمات:تمامي مشتريان و استفاده کنندگان از خدمات PLESK.IR اعم از حقيقي و حقوقي موظف به رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين صفحه مي باشند. فلسفه وجود چنين توافقنامه اي، حصول ... بیشتر »

18th May 2019